Od węgla do stali Odpowiedzialne górnictwo i zrównoważona stal
27 Czerwiec, 2018
Bibliotheque Solvay
Leopoldpark, Rue Belliard 137, 1040 Bruxelles
27 Czerwiec, 2018
Bibliotheque Solvay
Leopoldpark, Rue Belliard 137, 1040 Bruxelles

Celem spotkania jest zainicjowanie dyskusji na temat
przyszłości przemysłu stalowego
na poziomie zarówno europejskim jak i globalnym.

Rejestracja

Ciężko wyobrazić sobie świat bez stali. Jednak wielu próbuje go widzieć bez węgla koksującego, zupełnie nieświadomie dezawuując ten kluczowy dla gospodarki surowiec. O ile prowadzone są badania nad rozwojem alternatywnych technologii produkcji stali, musimy mieć świadomość, że aktualnie jedyną opłacalną metodą jej wytwarzania jest wielkopiecowy stop koksu i rudy żelaza.

Przemysł stalowy jest kluczowym sektorem gospodarki Unii Europejskiej, dając pracę około 2,5 mln ludzi. Wytwarza niemal 2 proc. całej produkcji Unii Europejskiej, a wartość hutniczej produkcji wynosi ponad 120 mld euro rocznie. Hutnictwo ma olbrzymi wpływ na kluczowe segmenty gospodarki np. przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, budowlany czy AGD, ale również na stale rozwijającą się innowacyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Europejska transformacja ku przemysłowi niskoemisyjnemu w najbliższych latach skutkować będzie zwiększającym się popytem na proekologiczne produkty np. samochody elektryczne czy wiatraki. Tym samym wzrastać będzie także zapotrzebowanie na stal.

Przemysł koksowniczy i hutniczy dokłada wszelkich starań, aby sprostać wymaganiom prowadzonej przez UE polityki klimatycznej, co byłoby niemożliwe bez rozbudowanego zaplecza badawczo-naukowego.  Wprowadzane przez przemysł innowacyjne rozwiązania gwarantują redukcję emisji, ale także wpływają na globalną transformację energetyczną.