From coal to steel From Coal to Steel responsible mining and sustainable steel

Podsumowanie

Jastrzębska Spółka Węglowa zmienia obraz węgla koksowego wśród europejskich decydentów. Z jej inicjatywy 27 czerwca odbyła się w Brukseli - w zabytkowym gmachu Bibliothèque Solvay - konferencja promująca węgiel koksowy jako surowiec strategiczny. Jest to kolejne już działanie Jastrzębskiej Spółki Węglowej związane z tworzeniem pozytywnego wizerunku tego surowca w Unii Europejskiej.

Jastrzębska Spółka Węglowa podejmuje szereg działań, aby wzmocnić pozycję węgla koksowego i zwrócić uwagę, jak ważną rolę pełni on w światowej gospodarce. Komisja Europejska wpisała ponownie węgiel koksowy na listę 27 surowców krytycznych (Critical Raw Materials for the EU), a więc trudno zastępowalnych i mających najwyższe znaczenie dla Wspólnoty. 

Jastrzębska Spółka Węglowa jest największym producentem węgla koksowego w Unii Europejskiej oraz wiodącym producentem koksu - podstawowego składnika wsadu do produkcji stali. - Podejmujemy zdecydowane działania, aby pokazać, na czym polega specyfika naszej Spółki. Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że węgiel koksowy to niezbędny składnik do produkcji stali, bez której trudno sobie wyobrazić rozwój innowacyjnej gospodarki czy budowę nowoczesnej infrastruktury – podkreśla Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej i dodaje: - Zdecydowaliśmy się zorganizować konferencję w Brukseli, ponieważ to miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące przemysłu stalowego.

Uczestniczący w konferencji paneliści wielokrotnie zwracali uwagę, że obecnie nie ma alternatywnych i ekonomicznie uzasadnionych technologii wytopu stali bez użycia węgla koksowego. Z kolei przemysł stalowy ma ogromny wpływ na kluczowe segmenty gospodarki, takie jak: przemysł motoryzacyjny, kolejowy, stoczniowy, budowlany, paliwowy czy AGD. Stal jest niezbędna do rozwoju innowacyjnej gospodarki niskoemisyjnej.

W 2017 roku Unia Europejska musiała importować przeszło dwa razy więcej tego surowca (38 mln ton), niż sama była w stanie wyprodukować (17 mln ton). Europejski przemysł stalowy jest zależny od węgla koksowego. Wytwarza niemal 2 procent całej produkcji Unii Europejskiej, zatrudnia niespełna 2,5 mln ludzi, a wartość hutniczej produkcji wynosi ponad 120 mld euro rocznie.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że zapewniając Wspólnocie niezbędny surowiec dla przemysłu stalowego, Jastrzębska Spółka Węglowa konsekwentnie wprowadza innowacyjne technologie stając się proekologicznym liderem w światowej branży produkującej węgiel koksowy i koks. Spółka dba o środowisko naturalne, z najwyższym szacunkiem odnosząc się do pozyskiwanych zasobów ziemi. - Jesteśmy liderem w zagospodarowaniu metanu i gazu koksowniczego. Obecnie 61 procent przechwyconego gazu zamienia się w energię. Do roku 2030 Spółka zakłada aż pięciokrotne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z metanu – zapewnia Daniel Ozon i dodaje: - Na tym nie poprzestajemy, ponieważ podejmujemy intensywne działania w zakresie wdrożenia technologii separacji wodoru z gazu koksowniczego. Oczyszczony wodór może być wykorzystywany w ogniwach wodorowych do bezemisyjnej produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, ekologicznego transportu publicznego, zasilania urządzeń elektrycznych, a także awaryjnych stacji zasilania. Europejska transformacja w stronę przemysłu niskoemisyjnego w najbliższych latach skutkować będzie zwiększającym się popytem na proekologiczne produkty, np. samochody elektryczne czy wiatraki. Tym samym wzrastać będzie także zapotrzebowanie na stal.

Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych. W dyskusji wzięli udział między innymi Elżbieta Bieńkowska - europejska komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Jerzy Buzek - przewodniczący komisji przemysłu, badań naukowych i energii, a także naukowcy i reprezentanci wiodących azjatyckich i europejskich firm przemysłu stalowego.

Jestem przekonany, że konferencja spełniła swoje cele. Obecnie nie ma alternatywy dla węgla koksowego w produkcji stali. Cieszę się z wprowadzania innowacyjnych, proekologicznych technologii przez Jastrzębską Spółkę Węglową, szczególnie w obliczu zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach – podsumował konferencję Sebastian Barkowski - zastępca stałego przedstawiciela Polski przy UE.

Podczas jednodniowej konferencji w stolicy europejskich decydentów, wielokrotnie zwracano uwagę, że bez węgla koksowego trudno mówić o przemyśle stalowym. Dlatego węgiel koksowy produkowany w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej jest kluczowym surowcem dla Unii Europejskiej, a Spółka pokrywa 30 procent jej zapotrzebowania.