Od węgla do stali Odpowiedzialne górnictwo i zrównoważona stal

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, Uwzględniając Państwa prawo do ochrony danych osobowych oraz  w związku z obowiązującym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”
uprzejmie informujemy że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS
  w Gliwicach, pod numerem KRS  0000072093.
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się:
  • telefonując pod  numer:  32 756 43 61  od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  6:00-14:00, 
  • pisząc  na adres  mailowy: [email protected]remove-this.jsw.pl
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby JSW S.A.
 • Pani/Pana dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu rejestracji i uczestnictwa w konferencji  na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Podanie  przez  Pani/Pana  danych osobowych  jest  dobrowolne,  lecz  konieczne  do rejestracji i uczestnictwa w konferencji.
 • Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w  dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

 • Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do prawo do przenoszenia danych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą usunięte po konferencji.
 • Odbiorcą Pani/Pana  danych  osobowych  będzie Jastrzębska Spółka Węglowa SA.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do  organu  nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.